O firmie

Miszewski Pracownia Sztuki Ogrodowej, świadczy profesjonalne usługi w zakresie projektowania, urządzania i pielęgnacji terenów zieleni.

Zapewniamy Państwu współpracę na wszystkich etapach powstawania ogrodu, poczynając od stworzenia koncepcji zagospodarowania terenu, przygotowania dokumentacji projektowej, poprzez wszystkie etapy prac ogrodniczych, aż do powstania efektu ostatecznego w postaci wymarzonego ogrodu. Zapewniamy również kompleksową pielęgnację.

Podczas pierwszego spotkania z Państwem omawiamy główne założenia formy i funkcji przyszłego ogrodu. Wspólnie określamy priorytety i oczekiwania. Następnie przedstawiamy wstępną koncepcję, by po jej zweryfikowaniu i ostatecznym zaakceptowaniu przez Państwa, przystąpić do realizacji projektu. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę pracowników począwszy od pracowników fizycznych, brukarzy, wykwalifikowanych ogrodników, elektryków ,architektów krajobrazu. Osoba zarządzająca całą firmą jest doktorantem Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego im. J. Śniadeckich w Bydgoszczy wydziału Botaniki i Biotechnologii  z bardzo dużym dośwadczeniem praktycznym w projektowaniu i realizacji terenów zielenii.

Aby stworzyć idealny projekt ogrodu pracę dzielimy na kilka etapów:
  • określenie charakteru terenu i jego otoczenia
  • pomiar działki
  • zbadanie właściwości gleby
  • ustalenie oczekiwań klienta
  • przedstawienie koncepcji ogrodu (roślinność, nawierzchnia, mała architektura, oświetlenie, ciągi komunikacyjne)
  • wprowadzenie ewentualnych zmian i akceptacja koncepcji
  • przedstawienie zwymiarowanego projektu zagospodarowania terenu (spis ilościowy roślinności z uwzględnieniem gatunków, kosztorys)
  • na życzenie klienta uwzględniamy również projekt systemu nawadniającego oraz oświetlenie.